Bleskozvody a Elektroinštalácie

Služby

Bleskozvody a Elektroinštalácie

Vykonávame rozličné práce v oblasti elektroinštalačných prác. Môžete si od nás nechať spraviť bleskozvod aj na ťažko dostupných miestach alebo montáž, opravy alebo revízie elektrotechnických zariadení a atd. podľa platných vyhlášok a noriem. 

CENOVÁ PONUKA

Nechajte si zdarma vypracovať cenovú ponuku na mieru